• Home

Software development kent vele buzzwords. Van Agile-methodieken zoals Scrum en DSDM tot andere ontwikkelrichtingen zoals Lean en Lean Six Sigma – er zijn vele projectmethoden om uit te kiezen, die bovendien allemaal hun eigen unieke voordelen lijken te bieden. Zo legt Scrum bijvoorbeeld de nadruk op flexibele, holistische ontwikkeling, terwijl Lean juist focust op het voorkomen van onnodige stappen in het ontwikkelproces. Maar welke aanpak is nu het beste voor business intelligence trajecten?

OceanBI kijkt verder dan Scrum

Methodieken zoals Scrum en Agile zijn op papier verschillend, maar de uitgangspunten wijken in de praktijk meestal weinig van elkaar af. Flexibeler ontwikkelen, sneller opleveren, efficiënter werken in zelfsturende teams – iedere projectmethode streeft vergelijkbare doelen na. De mate waarin ze succesvol toegepast kunnen worden hangt dan ook sterk af van de mindset van het team dat de methode toepast.

Daarom hebben wij bij OceanBI ervoor gekozen om een eigen methodiek te ontwikkelen vanuit de efficiënte manier van werken die wij gewend zijn, in plaats van externe projectmethoden zoals Scrum over te nemen. Wij werken al jaren op deze manier en slagen er steeds weer om tot verdere vereenvoudiging van onze processen – niet vanuit de vooropgezette intentie om een methode als Scrum toe te passen, maar juist vanuit onze mentaliteit.

Een natuurlijk efficiënte mentaliteit

Snelle projectmethoden kunnen prachtige resultaten boeken, maar zijn geen vervanging voor een snelle, wendbare mindset. OceanBI heeft een simpele visie op IT ontwikkeling: ons centrale thema is resultaat. Wij vragen ons continu af of dat wat wij doen ook daadwerkelijk het slimste en snelste is dat wij op dat moment kunnen doen. Zo ja, dan zetten wij die lijn voort. Is het antwoord nee, dan sturen wij direct bij.

Deze simpele methode maakt ons als ontwikkelaar van informatiemanagement oplossingen en business intelligence structuren bijzonder wendbaar – ook zonder formele methodieken zoals DSDM of Scrum. Wij zien efficiency niet als streven, maar als voorwaarde van ons bestaan.

Bent u benieuwd naar de resultaten van onze aanpak, of heeft u vragen over onze diensten? Neem dan contact op met OceanBI. Wij staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.

Heeft uw organisatie nog geen business
intelligence, of laten uw bestaande
voorzieningen te wensen over?

Maak direct
een afspraak

GO!

Klanten aan het woord

Nu we snel en eenvoudig beschikken over stuurinformatie kunnen we onze klanten optimaal van dienst zijn. Dit alles zorgt ervoor dat ons nieuwe informatiesysteem zichzelf binnen 1 maand heeft terugverdiend.

Stefan Vermeulen

Arcadis Aqumen Facility Management

DDM Studio

Met DDM Studio voor SQL Server wordt de bouw van een datawarehouse met een factor 4 versneld. Bovendien is het resultaat transparant en voorspelbaar, TCO reducties van tenminste 50% zijn in de praktijk bij alle projecten bewezen.

Wilt u een demo aanvragen?