• Home

Data Governance

Data Management en Data Governance zijn paraplu begrippen voor een integraal proces waarin vanuit verschillende disciplines en domeinen data als een waardevol instrument wordt benaderd.

Hoe profiteren uw processen van data governance?

Lees meer

Data Architecture Management

Data Architecture Management gaat over de afspraken die gemaakt worden over hoe data wordt opgeslagen, hoe een organisatie wil omgaan met de mogelijkheden om met deze data optimaal resultaat te behalen en te borgen.

Hoe kan Data Architecture Management uw data management stimuleren?

Lees meer

Reference en Master Data Management

In besluitvormingsprocessen is het van absoluut belang dat we het over hetzelfde hebben, beslissingen worden idealiter gevormd vanuit de zekerheid dat de kritische data die beschikbaar is ook voldoet aan deze eisen.

Hoe belangrijk is Master Data Management in uw processen?

Lees meer

Datawarehouse & BI management

Uw datawarehouse speelt een cruciale rol binnen uw data management. De output van uw datawarehouse vormt immers de basis voor uw rapportages; des te beter de structuur van de output, des te scherper uw inzichten. Wilt u zeker weten dat uw datawarehouse optimaal is opgezet? Bij OceanBI vindt u altijd een passende oplossing.

Hoe kan uw datawarehouse uw data management versterken?

Lees meer

Metadata management

Uw bedrijfsprocessen genereren metadata – maar maakt u hier ook goed gebruik van? Metadata kan een uitstekende basis zijn voor verbeteringen binnen uw organisatie, van de controle op processen tot de kwaliteit van uw resultaten. OceanBI richt uw data management zo in dat u actief van uw metadata gebruik kunt maken.

Wat doet uw metadata voor uw data management?

Lees meer

Data Quality Management

Datakwaliteit is een domein met net zoveel specialisten als voetbalcoaches. Het is een belangrijke niche en complex specialisme, niet alleen vanwege het generieke karakter van de definitie van datakwaliteit. Datakwaliteit wordt omschreven als: β€œDe mate waarin gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.”

Datakwaliteit is voor uw organisatie ook van belang. Waarom?

Lees meer

Data management door OceanBI

Hoe presteert uw organisatie? Waar liggen de mooiste kansen voor verbetering? Welke kritieke processen dragen het meeste bij aan uw omzet en uw toegevoegde waarde, en welke het minst?

Het zijn slechts een paar vragen, maar ze laten direct zien hoe belangrijk data management is voor uw organisatie. Goed handelen vereist goed inzicht – en goed inzicht vereist goede informatie. De kwaliteit van uw informatie wordt bepaald door de kwaliteit van uw data management.

Wilt u altijd kunnen beschikken over de informatie die u nodig heeft om uw visie vorm te geven? OceanBI brengt uw data management in lijn met uw informatiebehoefte en houdt uw data waardevol.

De optimale keuze voor data management

Zou u graag beter gebruik willen maken van de informatie in uw organisatie? OceanBI is specialist in actief data management. Wij helpen u graag om meer inzicht uit uw gegevens te halen. Meer weten? Neem contact op met ons team en maak een afspraak. Wij leggen alles graag persoonlijk aan u uit.

Heeft uw organisatie nog geen business
intelligence, of laten uw bestaande
voorzieningen te wensen over?

Maak direct
een afspraak

GO!

Klanten aan het woord

Nu we snel en eenvoudig beschikken over stuurinformatie kunnen we onze klanten optimaal van dienst zijn. Dit alles zorgt ervoor dat ons nieuwe informatiesysteem zichzelf binnen 1 maand heeft terugverdiend.

Stefan Vermeulen

Arcadis Aqumen Facility Management

DDM Studio

Met DDM Studio voor SQL Server wordt de bouw van een datawarehouse met een factor 4 versneld. Bovendien is het resultaat transparant en voorspelbaar, TCO reducties van tenminste 50% zijn in de praktijk bij alle projecten bewezen.

Wilt u een demo aanvragen?