markerMaatwerkoplossingen

markerBetrokken & direct

markerResultaatgericht

markerSamen voor de beste oplossing

Data Quality
Management

Data driven besluitvorming is hard op weg om een kritische bedrijfsstrategie te worden voor organisaties in elke sector. Als de gegevens die worden gebruikt om deze beslissingen te nemen echter niet van hoge kwaliteit zijn, kunnen ze niet worden vertrouwd. En bijgevolg, evenmin de beslissingen die ermee worden genomen.

Data quality is een domein met net zoveel specialisten als voetbalcoaches. Het is een belangrijke niche en complex specialisme. Datakwaliteit wordt omschreven als: “De mate waarin gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.” Buiten deze definitie van datakwaliteit valt het begrip uiteen in zes – zeer herkenbare – eigenschappen:

  • Juistheid: alle gegevens die beschreven worden moeten accuraat zijn;
  • Volledigheid: de gegevens mogen geen ontbrekende waarden hebben of records missen;
  • Relevant: de gegevens moeten voldoen aan de eisen waarvoor ze zijn bedoeld;
  • Tijdigheid: de gegevens moeten up-to-date zijn;
  • Consistentie: de gegevens moeten het gegevensformaat hebben zoals verwacht en kunnen met dezelfde resultaten worden vergeleken.

Wellicht is deze herkenbaarheid tegelijkertijd ook de grootste bron van verwarring en wordt er door de meerderheid op vertrouwd dat het allemaal goed geregeld is. In de praktijk blijkt het tegendeel vaker de realiteit. Datakwaliteit is een proces dat om maatwerk vraagt, de aanpak moet aansluiten op hoe een organisatie zich beweegt. OceanBI biedt hiervoor een benadering die aansluiting zoekt op jouw specifieke behoeften.

Maak een vrijblijvende afspraak

Terug naar Oplossingen BI en Data Management