• Home

OceanBI richt zich op snel inzicht in resultaat. Resultaat verkoopt zich sneller dan dikke rapporten, bovendien bouwt het succes van de resultaten altijd een stevig draagvlak. Zo ontwikkelen we snel een samenwerking die alle beschikbare expertise mobiliseert en onderling versterkt.

Hoe? In 6 stappen:

Kennismaking

Als eerste maken we kennis en richten wij ons op de specifieke situatie van de organisatie. We onderzoeken de behoeften en verwachtingen.

Vooronderzoek

Met de eerste inventarisatie en een goed beeld van de wensen starten we met een vooronderzoek, op basis waarvan de randvoorwaarden en succesfactoren worden beoordeeld.

Analyse & Diagnose

Als wij de oplossing haalbaar achten, dan start de analyse en diagnose door een specialist. Hier wordt een standaard methode gebruikt: Een kort traject met de noodzakelijke verdieping voor een bruikbaar advies en is op hoofdlijnen de oplossing in beeld.

Oplossing & Advies

In een heldere offerte leggen wij de oplossing voor, begeleid door een advies hoe het een en ander te realiseren. Dat kan door OceanBI, dat kan met een partner, maar dat kan ook door de opdrachtgever zelf zijn. Waar Ocean BI zelf implementeert heeft u vooraf een heldere en betrouwbare inschatting van uren waar wij garant voor staan.

Implementatie & Ondersteuning

Op basis van een goede voorbereiding en heldere opdracht wordt deze in detail en zorgvuldig gerealiseerd. Ook hier gebruiken wij standaard methodieken en werken we met kleine teams: zo min mogelijk tijdrovende overleggen, zoveel mogelijk doen en leveren van kennisoverdracht. Uiteraard gebeurt dit op locatie via korte lijnen, persoonlijke betrokkenheid en professionaliteit die is aangepast op de cultuur van de organisatie

Evaluatie & Nazorg

Tijdens de opdracht verzorgen wij doorlopende informatie over status en voortgang. Ook naderhand zijn evaluatie en nazorg essentieel. De gerealiseerde resultaten worden voorzien van goede afspraken, zodat de continuïteit en schaalbaarheid ervan is gegarandeerd.

Heeft uw organisatie nog geen business
intelligence, of laten uw bestaande
voorzieningen te wensen over?

Maak direct
een afspraak

GO!

Klanten aan het woord

Nu we snel en eenvoudig beschikken over stuurinformatie kunnen we onze klanten optimaal van dienst zijn. Dit alles zorgt ervoor dat ons nieuwe informatiesysteem zichzelf binnen 1 maand heeft terugverdiend.

Stefan Vermeulen

Arcadis Aqumen Facility Management

DDM Studio

Met DDM Studio voor SQL Server wordt de bouw van een datawarehouse met een factor 4 versneld. Bovendien is het resultaat transparant en voorspelbaar, TCO reducties van tenminste 50% zijn in de praktijk bij alle projecten bewezen.

Wilt u een demo aanvragen?