markerMaatwerkoplossingen

markerBetrokken & direct

markerResultaatgericht

markerSamen voor de beste oplossing

Data Warehouse
Evaluatie

Wat is een Datawarehouse?

Een datawarehouse is een systeem om jouw gegevens uit meerdere bronnen samen te voegen, zodat het gemakkelijk toegankelijk en te analyseren is. Datawarehouses slaan doorgaans grote hoeveelheden historische gegevens op die kunnen worden opgevraagd door Data Engineers en bedrijfsanalisten met het oog op business intelligence.

In plaats van alleen toegang te hebben tot uw gegevens in afzonderlijke bronnen, zal een datawarehouse al jouw gegevens uit verschillende bronnen (zoals transactiesystemen, relationele databases en operationele databases) naar één plek leiden. Zodra het in het magazijn staat, is het toegankelijk en bruikbaar voor het hele bedrijf om een beeld van jouw klanten, processen en prestaties te krijgen. Wanneer jouw gegevens zich op één plek bevinden, kan je gerelateerde gegevens uit verschillende bronnen analyseren, betere voorspellingen doen en uiteindelijk betere zakelijke beslissingen nemen.

Een datawarehouse is het beste te vergelijken met een archiefkast. Wanneer de archiefkast goed gestructureerd is, kan informatie snel en betrouwbaar verkregen worden. We zien regelmatig dat organisaties het onderhoud van hun datawarehouse niet altijd de aandacht geven die het verdient. Hierdoor kunnen er meerdere versies van ‘de waarheid’ ontstaan binnen de organisatie, klaagt de business over inconsistentie binnen de data of wordt de data niet op tijd geleverd. Uiteenlopende redenen zoals verloop van personeel, uitbreiding van applicatielandschap of een sterke toename in volume van data kunnen ertoe leiden dat de informatievoorziening in kwaliteit afneemt.

Quick scan

Ocean BI kijkt graag mee met het datawarehouse team om te analyseren waar eventuele verbeterslagen kunnen worden doorgevoerd. We kijken mee van bron tot informatieproduct. Hierbij valt te denken aan zaken als; Datakwaliteit verbeteren, ETL-processen versnellen, data lineage in kaart brengen en uitbreiding van het datawarehouse.

Een succesvolle Data Warehouse evaluatie moet een roadmap opleveren en voldoende structuur om een brede analyse, op het juiste detailniveau, in een beperkte tijdsperiode tot stand te brengen. Het moet ook een reeks belangrijke artefacten en best practices bieden waarnaar moet worden gezocht.

Oplossingen BI en Data Management