• Home

Datakwaliteit is een domein met net zoveel specialisten als voetbalcoaches. Het is een belangrijke niche en complex specialisme, niet alleen vanwege het generieke karakter van de definitie van datakwaliteit. Datakwaliteit wordt omschreven als: “De mate waarin gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.” Buiten deze definitie van datakwaliteit valt het begrip uiteen in zes – zeer herkenbare – eigenschappen: Juistheid, volledigheid, tijdigheid, consistentie, begrijpelijkheid en uniciteit. Wellicht is deze herkenbaarheid tegelijkertijd ook de grootste bron van verwarring en wordt er door de meerderheid op vertrouwd dat het allemaal goed geregeld is. In de praktijk blijkt het tegendeel vaker de realiteit. Datakwaliteit is een proces dat om maatwerk vraagt, de aanpak moet aansluiten op hoe een organisatie zich beweegt. Ocean BI biedt hiervoor een benadering die aansluiting zoekt op specifieke behoeften van onze opdrachtgevers.

Heeft uw organisatie nog geen business
intelligence, of laten uw bestaande
voorzieningen te wensen over?

Maak direct
een afspraak

GO!

Klanten aan het woord

Nu we snel en eenvoudig beschikken over stuurinformatie kunnen we onze klanten optimaal van dienst zijn. Dit alles zorgt ervoor dat ons nieuwe informatiesysteem zichzelf binnen 1 maand heeft terugverdiend.

Stefan Vermeulen

Arcadis Aqumen Facility Management

DDM Studio

Met DDM Studio voor SQL Server wordt de bouw van een datawarehouse met een factor 4 versneld. Bovendien is het resultaat transparant en voorspelbaar, TCO reducties van tenminste 50% zijn in de praktijk bij alle projecten bewezen.

Wilt u een demo aanvragen?