• Home

Data Architecture Management gaat over de afspraken die gemaakt worden over hoe data wordt opgeslagen, hoe een organisatie wil omgaan met de mogelijkheden om met deze data optimaal resultaat te behalen en te borgen. Technisch vertaald is het een verzameling van modellen, processen, procedures, protocollen en regels die bepalen waar gegevens opgeslagen worden, hoe ze hun weg vinden en geïntegreerd worden om in systemen en organisaties optimaal benut te worden. Wet- en regelgeving speelt in toenemende mate een grotere rol, reden waarom het fundament van een Data Architectuur een essentiële voorwaarde is om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving; en minstens zo belangrijk: te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Ocean BI richt zich op best practices, wij denken mee in elk gewenst scenario on premise of in de cloud.

Heeft uw organisatie nog geen business
intelligence, of laten uw bestaande
voorzieningen te wensen over?

Maak direct
een afspraak

GO!

Klanten aan het woord

Nu we snel en eenvoudig beschikken over stuurinformatie kunnen we onze klanten optimaal van dienst zijn. Dit alles zorgt ervoor dat ons nieuwe informatiesysteem zichzelf binnen 1 maand heeft terugverdiend.

Stefan Vermeulen

Arcadis Aqumen Facility Management

DDM Studio

Met DDM Studio voor SQL Server wordt de bouw van een datawarehouse met een factor 4 versneld. Bovendien is het resultaat transparant en voorspelbaar, TCO reducties van tenminste 50% zijn in de praktijk bij alle projecten bewezen.

Wilt u een demo aanvragen?