• Home

Request a DDM Demo

more info
  • Heeft u voorkeur voor een datum?

Met DDM Studio voor SQL Server wordt de bouw van een datawarehouse met een factor 4 versneld. Bovendien is het resultaat transparant en voorspelbaar, TCO reducties van tenminste 50% zijn in de praktijk bij alle projecten bewezen.

“Nu we snel en eenvoudig beschikken over stuurinformatie kunnen we onze klanten optimaal van dienst zijn. Dit alles zorgt ervoor dat ons nieuwe informatiesysteem zichzelf binnen 1 maand heeft terugverdiend.” – (Stefan Vermeulen – Arcadis Aqumen Facility Management)

Wat is DDM Studio voor SQL Server?

DDM Studio voor SQL Server genereert een datawarehouse op basis van metadata. Inzetbaar voor zowel eenvoudige als complexe zelfstandige datawarehouse omgevingen, maar ook voor OEM toepassingen in samenwerking met technologie partners.

Wat doet DDM Studio voor SQL Server?

Door de slimme inzet van metadata werkt DDM Studio voor SQL Server tijd- en kostenbesparend zodat meer aandacht uitgaat naar het tijdig leveren van hoogwaardige stuurinformatie op elk niveau van de organisatie

Is Business Intelligence an unknown
concept to your organization? Maybe your
current business intelligence is wanting

Plan a meeting

GO!

Clients recommendation

DDM Studio

With DDM Studio for SQL Server building a data warehouse is accelerated by a factor of four. Moreover, the result is transparent and predictable, TCO reductions of at least 50% are a proven result for all projects.

Request a demo trial?