markerMaatwerkoplossingen

markerBetrokken & direct

markerResultaatgericht

markerSamen voor de beste oplossing

De 4 grootste belemmeringen voor succes met Business Intelligence
En hoe identificeer je ze

Succes met Business Intelligence – We hebben Business Intelligence (BI) nodig om stuurinformatie voor onze organisaties te halen uit een groeiende hoeveelheid en continu veranderend aanbod van data (data integratie). Toch wordt BI en data integratie waarschijnlijk door uw organisatie ook nog niet effectief benut. Waar ligt dat aan? Hieronder beschrijf ik de vier grootste belemmeringen.

4 Belemmeringen die Business Intelligence in de weg staan

Er zijn gemeenschappelijke obstakels voor Business Intelligence die zelfs de meest goedbedoelende procesgeoriënteerde organisaties laten struikelen, niet één keer maar keer op keer. Meestal kunnen deze worden toegeschreven aan de volgende vier belemmeringen. Heeft u ze geïdentificeerd? Dan zijn ze makkelijk te overwinnen.

1. Data savviness – We denken dat we het (al) (wel) weten!

We zijn altijd al afhankelijk geweest van gegevens en analyses om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen. Maar in de afgelopen jaren is het complexer geworden dan ooit om niet alleen alle gegevensinvoer om te zetten naar informatie, maar deze informatie ook daadwerkelijk te begrijpen en er iets mee te doen.

Hier komen we bij het eerste belemmering. We denken het allemaal (al) (wel) te weten (savvy; ervaren of goed geïnformeerd). Maar is dat ook zo en is het genoeg?

Organisaties bevinden zich vaak in een van de volgende fasen van savviness, of ergens daartussenin.

Analytisch ongeorganiseerd en reactief

Kan afhankelijk zijn van zakelijk inzicht of oude processen, maar heeft geen diep inzicht in waarom iets is gebeurd of hoe het te recreëren of te voorkomen dat het opnieuw gebeurt.

Analytisch beperkt en ad hoc georganiseerd

U hebt inzicht in hoe dingen worden gedaan, maar de huidige processen beperken het vermogen om verbeteringen aan te brengen. In deze fase weet je misschien dat er een probleem of een betere manier is, maar het blijft moeilijk te bepalen wat het is of er bestaat gebrek aan inzicht om de verbetering te maken.

Analytisch ambitieus en georganiseerd, (nog) niet integraal en strategisch

Tussen dit bereik bevinden zich de meeste organisaties. U implementeert misschien gegevens- en analyse technologieën, maar heeft ondersteuning nodig om betekenis aan de gegevens te ontlenen of effectief te gebruiken om te innoveren. Aan de andere kant van het spectrum is BI mogelijk volledig van kracht binnen uw organisatie en gebruikt u het om te bepalen hoe u voorop kunt blijven lopen en nieuwe mogelijkheden kunt verkennen.

Afbeelding belemmeringen Business Intelligence overwinnen

Waar zit u met uw team? Deze realisatie zal u helpen te identificeren wat nodig is om de barrières die u ervaart te overwinnen. En daarmee komt het uiteindelijke doel, het punt bereiken waarop uw organisatie actief en duurzaam prestaties en waarde stimuleert door middel van geïnformeerde strategieën, dichterbij.

2. Afzonderlijke systemen en silo’s

De tweede belemmering dat het effectief benutten van Business Intelligence in de weg kan staan is het gebruik van meerdere, losgekoppelde technologische oplossingen. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf heeft u mogelijk twee verschillende systemen of hebt u er twaalf of meer. Hoe dan ook, een gebrek aan integratie tussen hen heeft een aanzienlijke invloed op het vermogen van uw team om de gegevens die deze systemen genereren effectief te gebruiken.

Voer eens een interne audit uit van de software en systemen die u momenteel in uw hele bedrijf gebruikt. Met als doel om te kijken of er overlappingen zijn, onaangeboorde integraties of een betere tool. Het is niet ongewoon binnen organisaties van elke omvang dat sommige medewerkers dingen in spreadsheets handmatig bijhouden, terwijl anderen geavanceerdere, geautomatiseerde systemen gebruiken.

Doe dit samen in alle teams en afdelingen. Het doel is dat alle systemen (en teams) met elkaar communiceren en vanuit dezelfde gegevensverzamelingen werken. Als er personen in het team zijn die geen nieuwe technologie willen gebruiken om BI-inspanningen te ondersteunen, is het belangrijk om de oorzaak van hun weerstand vast te stellen om ervoor te zorgen dat iedereen bijdraagt aan het doel.

3. Tijdgebrek om gegevens te verwerken in het verleden

Als u worstelde met Business Intelligence, dan heeft u misschien te maken met de derde belemmering, waar talloze andere bedrijven ook tegenaan lopen: ‘geen tijd’ om in de gegevens te graven.

Dit obstakel is meestal het gemakkelijkst te overwinnen, omdat het meer om een mentaliteitsverandering gaat dan om een echt obstakel. Business Intelligence moet binnen uw bedrijf als een niet-onderhandelbare prioriteit worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat BI-gerelateerde processen niet op de schouders van slechts één persoon of zelfs enkele afdelingsleiders mogen vallen, het moet een bedrijfsbreed initiatief zijn – iedereen deelt de verantwoordelijkheden. Dit helpt ook om te beschermen tegen silo’s – en seriële processen en afdelingen, wat het verschil kan betekenen tussen stroperigheid of op volle toeren draaien van uw organisatie.

Overweeg manieren waarop verschillende processen kunnen worden verspreid over afdelingen of individuen, en gebruik de vele tools die nu beschikbaar zijn om de verwerking, evaluatie en rapportage van gegevens te helpen automatiseren. Laat tijdgebrek uw organisatie nooit tegenhouden.

4. Gesloten architectuur

Last, but zeker not least de vierde belemmering; de kwestie van een beperkte of afgesloten architectuur binnen het bedrijf. Eerder noemde ik het belang van samenwerking voor Business Intelligence om effectief te zijn, en als zodanig moet informatie-uitwisseling en transparantie ook een prioriteit zijn.

Hoe is uw organisatie gestructureerd? Is het een ‘informatiedictatuur’ waarin alleen belangrijk leiderschap toegang heeft tot gegevens om beslissingen en KPI’s te informeren? Of is het een echte samenwerking waarbij iedereen werkt vanuit een gedeelde set KPI’s en analyses om de volledige waardeketen te beheren?

Om alle voordelen van een Business Intelligence systeem te realiseren is samenwerking cruciaal. Niet alleen om verantwoordelijkheden te spreiden, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen belang heeft bij het spel en werkt vanuit een gedeelde informatiebron. Een samenwerking architectuur moet het doel zijn.

Business Intelligence belemmeringen identificeren

Natuurlijk wilt u ook slimmer werken met Business Intelligence. Identificeer daarom waar uw belemmeringen zitten en los ze op! Dat kan samen met onze Business Intelligence consultants. Zij zijn niet alleen goed opgeleid zijn, maar hebben ook oprechte interesse in uw data en de mogelijkheden ervan. Het zijn mensen die zich vastbijten om voor u kristalheldere data te leveren. Data die begrijpelijk is, data waar u iets mee kan.

Daarnaast beschikken we met DDM Studio over Business Intelligence software totaalpakket dat u in staat stelt om complexe vraagstukken op te lossen. DDM Studio legt namelijk kruisverbanden tussen verschillende bronnen. De volgende stap in data management!

Neem nu contact op om samen met ons vrijblijvend over uw data uitdagingen te praten.

Bron: deze blogpost heb ik geschreven naar aanleiding van een artikel van Jeff Pruitt, voorzitter en CEO van Tallware.